Stoppen met verpakkingen van zwart kunststof eerste stap in verduurzaming verpakkingsbeleid PLUS

Geplaatst op 16 March 2018 om 17:04 door Jeroen Smit

1973 keer gelezen

PLUS heeft zich voorgenomen om alle verpakkingen in 2018 te gaan toetsen op milieu impact. Het doel is om de milieu impact van consumentenverpakkingen van huismerkproducten aanmerkelijk terug te dringen. Om deze toets te kunnen doen, heeft PLUS drie uitgangspunten geformuleerd: zo min mogelijk verpakken, hernieuwbaar verpakken en recyclebaar verpakken. De eerste concrete stap is dat de supermarktorganisatie stopt met verpakkingen van zwart kunststof.

PLUS heeft haar verpakkingsbeleid opgesteld met input van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Karen van de Stadt van het KIDV: “PLUS maakt met deze aanpak duidelijk dat ze op het gebied van verpakkingen ambitie wil tonen. Het verpakkingsbeleid van PLUS laat zien dat het van belang is om een integrale aanpak te kiezen. PLUS stopt met verpakkingen van zwart kunststof, omdat deze op dit moment nog niet worden herkend in de sorteerinstallatie en dus op dit moment nog niet worden gerecycled. Dit is een snelle eerste stap die PLUS kan maken. Door voor andere kleuren of transparante verpakkingen te kiezen kunnen de verpakkingen wel worden gerecycled. Het vervolg is om alle verpakkingen door te lichten en te verduurzamen.”

Drie verpakkingsuitgangspunten
Op de eerste plaats staat het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Hoe minder er gebruikt wordt, hoe lager de milieu impact. Daarbij wordt tevens gekeken naar het voorkomen van verspilling, want verpakkingen vervullen vaak een functie. Eten blijft vaak langer houdbaar door de verpakking en de verpakking beschermt producten tegen beschadiging tijdens transport en opslag.Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat PLUS de voorkeur geeft aan hernieuwbaar materiaal voor haar verpakkingen. Hernieuwbaar materiaal dat recyclebaar is of hergebruikt wordt heeft een lage CO₂-footprint en past in een circulaire economie.Tenslotte dienen alle verpakkingen goed te recyclen zijn binnen de huidige inzamelsystemen. De inzet van gerecycled materiaal in verpakkingen wordt gestimuleerd. Van verpakkingsmaterialen die lastig te recyclen zijn, gaat PLUS afscheid nemen. Om het juist scheiden van afval te faciliteren zal PLUS de consument meer informatie gaan geven over hoe te scheiden. Onder andere door het nadrukkelijker vermelden van de weggooilogo’s en het geven van tips over afvalscheiding. Uiteraard staan aspecten als de gebruikersvriendelijkheid, voedselveiligheid en robuustheid van een verpakking niet ter discussie.

De aanpak van PLUS
PLUS confirmeert zich aan het brancheplan verpakkingen en gaat met haar leveranciers en hun verpakkingsleveranciers om de tafel om te bespreken hoe zij uiterlijk 2025 kunnen voldoen aan de uitgangspunten van het verpakkingsbeleid van PLUS. Daarbij wordt gestart met de leveranciers van de grote vers categorieën. De eerste bijeenkomst met de leveranciers van brood en gebak heeft plaatsgevonden. Bijeenkomsten voor aardappelen, groente en fruit en vlees, vis en maaltijden volgen op korte termijn. Zo wil PLUS er samen met haar leveranciers voor gaan zorgen dat al haar producten in de komende jaren zo milieuvriendelijk mogelijk verpakt gaan worden.

Reageren